www.rd-domy.cz
Obchodní zastoupení pro Zlínský kraj

Využijte našich zkušeností při realizaci stavby

Na základě dlouholetých zkušeností, Vám můžeme nabídnout veškeré služby vedoucí k dosažení Vašeho cíle - realizace výstavby vlastního rodinného domu.

Zdarma a nezávazně

·         možnost vyhledání vhodného pozemku

·         výběr domu (typ, velikost, dispoziční změny, doplňky ...) KATALOG DOMŮ RD Rýmařov

·         výběr vybavení domu (obklady, dlažby, plovoucí podlahy, vytápění atd.)

·         vypracování ekonomické rozvahy, pro zajištění finančních zdrojů

·         zpracování cenové informace, týkající se Vámi vybraného domu

·         zajistíme smlouvy s dodavatelem domu

Za poplatek

·         stabilizace předmětného území (smlouva budoucí kupní, smlouva kupní)

·         vypracování zastavovací studie, osazení domu na pozemek a jeho napojení na         

           inženýrské  sítě

·         vypracovaní dokumentace pro stavební povolení

·         zajištění stanoviska dotčených orgánů státní správy

·         vydání stavebního povolení

           pozn.: po nabytí právní moci stavebního povolení, může proběhnout vlastní realizace     

           stavby.

Samotná realizace stavby

·         vybudování spodní stavby (základy, základová deska, podsklepení – dle projektové  dokumentace)

·         napojení stavby na inženýrské sítě

·         koordinace stavby a stavební dozor

·         zajištění kolaudačního rozhodnutí

·         vybudování příjezdové komunikace

·         sadové a zahradní úpravy

·         oplocení pozemku