www.rd-domy.cz
obchodní zastoupení pro Zlínský kraj

Holešov - Dobrotice

Základní charakteristika území

- Území, které je určeno pro výstavbu rodinných domů se nachází v katastrálním území města Holešov -  Dobrotice. Lokalita propojuje jihozápadní okraj obce Dobrotice s Holešovem. Tuto část tvoří zámecká obora, která je součástí zámeckého parku se sportovním areálem a koupalištěm.

- Jedná se o rovinatý pozemek na ploše bývalého zahradnictví.

- Je zde možnost výběru pozemku optimálně orientovaného vůči světovým stranám, zejména s ohledem na stavbu nízkoenergetických domů (vstup, vjezd, technické zázemí na sever, obytné prostory směrem na jih).

Přístupnost pozemku

- Přístup k pozemku je po hlavní komunikaci Holešov - Bystřice pod Hostýnem.

- Dostupnost pozemku je i autobusovou a vlakovou dopravou.

Komunikace

- V samotné lokalitě pro rodinné domy je vybudována nová asfaltová komunikace s veřejným osvětlením. Tuto lokalitu je možno do budoucna s ohledem na bezpečnost zpřístupnit pouze pro obyvatele rodinných domů (možnost uzavřít závorou).

- Pravidelná údržba komunikace bude zajištěna obcí (odklízení sněhu, posyp, jarní úklid).

- Cyklostezka v dosahu cca 300 m. 

Inženýrské sítě

- Lokalita je kompletně zasíťována a připravena k výstavbě rodinných domů (voda, kanalizace, plyn, elektřina). Veřejné osvětlení bude dokončeno po zahájení výstavby.

- Veškeré inženýrské sítě jsou přivedeny k hranici pozemku jednotlivých parcel.

Základní charakteristika projektu

- Jedná se o území určené pro výstavbu rodinných domů

- Území je rozčleněno na několik celků. Část území je určena na prodej samostatných pozemků k individuální výstavbě a další část území je určena k výstavbě domů na klíč, tzn. bude zde prodáván pozemek včetně domu.

 

Mapa-1

Mapa-2

Mapa-3

Situace-letecka