www.rd-domy.cz
obchodní zastoupení pro Zlínský kraj

Financování pozemků

Platební podmínky :

Rezervační záloha ve výši 75.000,- Kč po podpisu "Smlouvy o rezervaci".

Doplatek kupní ceny:

a) V případě úhrady z vlastních zdrojů – složením kupní ceny, snížené o rezervační zálohu do notářské úschovy dle podmínek sjednaných v kupní smlouvě klienta.

b) V případě čerpání úvěrových zdrojů – dle podmínek sjednaných v úvěrové smlouvě klienta.