www.rd-domy.cz
obchodní zastoupení pro Zlínský kraj

Mikroregion Holešovsko

Obce mikroregionu Holešovsko

Mikroregion Holešovsko tvoří v současné době 19 obcí (včetně města Holešova): Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Pravčice, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice.

Územně se jedná o 25 katastrálních území, neboť pod město Holešov patří k. ú. Dobrotice, Holešov, Količín, Tučapy, Všetuly a Žopy a pod., obec Kostelec u Holešova spadá k. ú. Karlovice a Kostelec u Holešova. Centrem Mikroregionu je město Holešov.

Mikroregion je součástí Zlínského kraje. Leží v jeho severozápadní části. Svým územím tvoří přirozenou hranici Zlínského a Olomouckého kraje.

Holešovský mikroregion se rozkládá převážně v rovinaté krajině Holešovské plošiny (geomorfologický podcelek v jihovýchodní části Hornomoravského úvalu), na severu a jihu je lemovaná menšími pahorkatinami a na východě hraničí s výrazným pohořím Hostýnských vrchů. Nejvyšším bodem území je Lysina (598 m. n. m.), která se nachází v katastrálním území Žopy, hlavní říčkou je Rusava.

Celé území mikroregionu je bohaté na archeologické nálezy.

Dne 20. 12. 2001 byla uzavřena smlouva o založení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Holešovsko. Součástí smlouvy byly i stanovy tohoto svazku. Sdružení právnických osob Mikroregion Holešovsko založilo 18 obcí (vč. města Holešova) z přirozeného spádového území města Holešova. V roce 2006 přistoupila k Mikroregionu Holešovsko jako devatenáctá obec Pravčice.