www.rd-domy.cz
obchodní zastoupení pro Zlínský kraj

Rodinné domy

Pro první etapu výstavby, je připraveno území na stavbu deseti rodinných domů ; dvou základních typů, ATYP 1 a ATYP 2. Domy jsou postaveny dle jednotlivých typů ve dvou řadách.

Základní charakteristika - velikost, tvar a umístění domu na pozemku - je jednotná pro všechny domy. Dispozice jsou řešeny s maximálním ohledem na funkčnost a využitelnost. V rámci klientských změn mají klienti možnost různých individuálních úprav vnitřního řešení a vybavení.

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní domy, bez podsklepení s plnohodnotně využitelným podkrovím. Domy jsou navrženy a na pozemcích umístěny tak, aby zde nevznikaly velké nároky na velikost pozemku a zároveň bylo zachováno soukromí obyvatel jednotlivých rodinných domů.

Každý dům je optimálně orientován vůči světovým stranám tak, aby obytná a relaxační část byla umístěna co nejvíce jižním směrem a naopak nebytové prostory a technické zázemí severním směrem.

Součástí každého domu je prostorné kryté automobilové stání se vstupem do domu. Řešení a způsob umístění domu na pozemku umožňuje stání dalších vozidel na pozemku.